Понеділок, 19.04.2021, 21:25
Вітаю Вас Гість | RSS
Головна | Звіт директора 2014 | Реєстрація | Вхід
Меню сайту
Маринівський професійний аграрний ліцей

Звіт директора ПТНЗ «Маринівський професійний ліцей»

за 2016 – 2017 навчальний рік

 

            Як директор ліцею, у своїй діяльності протягом звітного періоду, керувався законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положенням про організацію навчально-виробничого процесу ПТНЗ, статутом ліцею, колективним договором, посадовими обов’язками директора, що регламентують роботу керівника професійно-технічного навчального закладу.

         Як директор професійно-технічного ліцею вирішував всі питання управління  діяльності ліцею за винятком тих, які законодавством віднесені до компетенції Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації та загальних зборів трудового колективу. Проводив внутрішньоліцейний контроль за роботою працівників ліцею, за виконанням  навчальних планів і програм, навчально-виховною роботою, організацією виробничого навчання, санітарним станом ліцею, збереженням матеріальних цінностей та інше.

         Педагогічний колектив ПТНЗ «Маринівський професійний аграрний ліцей» для забезпечення статутних завдань, здобуття учнями професійної, загальної середньої освіти та робітничих професій на рівні державного стандарту, працював над оновленням змісту, форм, методів і засобів навчання шляхом широкого впровадження в навчально-виробничій процес сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, підвищення якісного рівня кадрового потенціалу через організацію системного підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників.

         Аналізуючи роботу за минулий рік, можна сказати, що це був рік змін і інновацій. І вони стосувалися не лише підходу у виборі пріоритетних напрямків навчально-виховного процесу, а і модернізації навчальної та матеріально-технічної бази навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень, ліцензування нових професій та відкриття нових перспектив вдосконалення професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників.

         Зміст навчально-виховного процесу і термін навчання в ліцеї визначається навчальними планами та програмами, затвердженими Департаментом освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації, а також згідно вимог державних стандартів професійно-технічної освіти.

 ПТНЗ «Маринівський професійний ліцей» у 2016 – 2017 навчальному році здійснював освітню діяльність пов’язану з наданням професійної підготовки з робітничих професій

на базі 9 класів:

 • кухар, бармен;
 • тракторист-машиніст с/г виробництва; слюсар з ремонту с/г машин та устаткування; водій автотранспортних засобів категорії «С»;
 • оператор комп’ютерного набору; конторський (офісний) службовець (бухгалтерія);
 • продавець продовольчих товарів; продавець не продовольчих товарів.

На базі 11 класів:

 • тракторист-машиніст с/г виробництва категорії «А1»;
 • кухар;
 • продавець продовольчих товарів; продавець не продовольчих товарів;
 • водій автотранспортних засобів категорії «В, С».

         Установлений обсяг державного замовлення у 2016 – 2017 навчальному році виконано на 95%, в кількості – 143 учнів.

         Випуск за 2016 – 2017 навчальний рік складає 149 учня, з них 140 випускників отримали кваліфікацію з двох та більше професій.

    Первинна професійна підготовка - 98 випускників.

         149 випускники отримали атестати про повну загальну середню освіту.

         Для навчання і організації навчально-виробничого процесу в ліцеї обладнано 12 навчальних кабінетів, 3 навчально-виробничих майстерень, 4 лабораторій, 2 комп’ютеризованих класи,  маневровий майданчик для вправ з початкового водіння автомобілів, учбове господарство. Ліцей має гуртожиток на 155 місць, їдальню на 150 місць, спортзал, тренажерний зал бібліотеку з книжковим фондом 33180 книжкових примірників.  

         Режим роботи навчального закладу, плани навчально-виховного процесу, розклад занять забезпечують своєчасне й якісне виконання навчальних планів і програм.

         В кожному навчальному кабінеті, майстерні, лабораторії наявні паспорти, в яких відображено перелік методичного забезпечення, дидактичного матеріалу, технічних засобів навчання.

У минулому навчальному році  педагогічний колектив ліцею  працював над оновленням змісту, форм, методів і засобів навчання, шляхом широкого впровадження в навчально–виробничий процес інформаційно-комунікаційних технологій. За результатами моніторингу рівня володіння інформаційно-комунікаційними технологіями 83% педагогічних працівників ліцею у своїй роботі використовують ком’ютерну техніку.

В процесі навчання використовується ком’ютерна техніка, програмне забезпечення, прикладні ком’ютерні програми з предметів: технології комп’ютерної обробки інформації, основи роботи на ПК, інформатика, українська література, біологія, історія України, матеріалознавство та з предметів професійно-теоретичної та загальнопрофесійної підготовки. У ліцеї створено постійно діючий сайт http://mpal36.at.ua/. На його сторінка передбачено посилання на освітні сайти, інноваційні ресурси та постійно розміщується інформація про проведення заходів у навчальному закладі. Комп’ютери ліцею під’єднані до мережі Інтернет.

Відповідно до робочих навчальних планів з навчальних предметів проводилися контрольні роботи, тематичні заліки, що дає можливість належно оцінити рівень навчальних досягнень кожного учня. Аналіз результатів державної підсумкової атестації у 2016 – 2017 році із загальноосвітніх предметів показав, що учні засвоїли навчальний матеріал на достатньому та середньому рівні.

9  випускників зареєструвалися для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні – 2017

Професійна підготовка учнів ліцею здійснюється за робочими навчальними планами і програмами з кожної ліцензованої професії, розробленими відповідно до державних стандартів з конкретних професій. З кожної професії розроблено пакети навчально-плануючої документації, які погоджено з основними замовниками робітничих кадрів, ДЗ «Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти»  та затверджені  директором Департаментом освіти і науки МОДА.

  Навчальні плани та програми складені таким чином, що сприяють розвитку творчої здібності учнів, передбачають виховання в учнів культури праці, дотримання правил охорони праці, відповідальності за якість виконання виробничих завдань, здійснення контролю та самоконтролю під час навчання, самостійної роботи при оволодінні професійними знаннями. Відповідно до робочих навчальних програм та з урахуванням навчально-матеріальної бази розроблено завдання для проведення контрольно-перевірочних робіт, тематичних заліків, що дає змогу належно оцінити рівень навчальних досягнень учнів.

Виробниче та лабораторно-практичне навчання проводиться у навчально-виробничих майстернях, в лабораторіях, на виробничих ділянках підприємств, що мають відповідне обладнання, устаткування та методичне забезпечення для проведення уроків.

Педагогічний колектив ліцею третій рік працює над єдиною науково-методичною проблемою: «Створення оптимальних умов для розвитку і становлення особистості через провадження особистісно-зорієнтованого підходу у навчанні і вихованні». Усі заходи методичної роботи в ліцеї здійснювались з урахуванням мети, завдань і проблемної теми та рівня компетентності педагогічних працівників.

Методична служба ліцею намагалася реалізувати зміст і завдання єдиної методичної теми, плануючи та організовуючи всілякі методичні семінари, круглий стіл, засідання методичних комісій. Вся система методичної роботи в ліцеї побудована на аналітичній, діагностичній, науково-практичній та інформаційній діяльності та спрямована на  підвищення рівня професійної компетентності інженерно-педагогічних працівників і, як наслідок, підвищення ефективності навчально-виробничого та навчально-виховного процесів.  У структурі методичної роботи працюють 4 методичних комісій та одне методичне об’єднання. На методичні комісії покладено завдання по підготовці та проведенню предметних тижнів, конкурсів, відкритих уроків, виховних заходів тощо.  У 2016 – 2017 навчальному році робота методичних комісій була спрямована на впровадження сучасних педагогічних та виробничих технологій в навчально-виробничий процес та практичну діяльність, розробку комплексно-методичного забезпечення професій і предметів згідно державних стандартів.

В квітні-травні традиційно в педагогічному кабінеті було організовано виставку кращих методичних розробок викладачів та майстрів виробничого навчання.

Єдина науково-методична проблема ліцею  реалізовувалася при організації виховної роботи. Виховна та позаурочна робота в ліцеї проводилася згідно річного плану за напрямками: 

 • правове та превентивне виховання,
 • громадянське виховання,
 • виховання національно-патріотичної свідомості,
 • морально-етичне виховання,
 • художньо-естетичне виховання,

-  родинно-сімейне виховання,

-  військово-патріотичне виховання,

-  фізичне та санітарно-гігієнічне виховання.

В основу виховної системи ліцею був покладений принцип системного підходу, модель виховної системи охоплює всі сфери процесу виховання, а в центрі – було поставлено формування особистості учня з її інтелектуальним, фізичним і духовним потенціалом. 

Головна увага приділялася правовому та превентивному вихованню, завданням якого є   сприяти становленню активної позиції учнів щодо реалізації прав і свободи людини,   надати основні правові знання, сформувати мотивацію та вміння, необхідні для відповідальної участі молоді в громадському житті, створити умови для набуття учнями досвіду громадянської дії, демократичної поведінки та конструктивної взаємодії, а також подолання безпритульності, бездоглядності дітей, проявів насильства та правопорушень серед неповнолітніх.

         У жовтні 2013 року наш ліцей приймав участь у футбольному  турнірі за кубок депутата обласної ради Косінчука М. В., збірна Маринівського ПАЛ зайняла почесне І місце.

         Не менш важливим напрямом виховання учнів в ліцеї є громадянське виховання, формування національної свідомості та самосвідомості, любові до рідної Землі, свого народу, бажання працювати заради розквіту своєї держави, готовності її захищати.  

Актуальним напрямком виховної роботи залишається формування в учнів навичок культури здоров’я, безпечної поведінки, уміння робити єдино-правильний вибір на користь здорового способу життя, підвищення рівня їх інформованості з питань профілактики тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії, профілактики ВІЛ/СНІДу.

Формування в учнів комплексу особистісних якостей та рис характеру, які є основою специфічного способу мислення та спонукальною силою повсякденних дій, учинків, поведінки – є завданням морально-етичного виховання. З цією метою в ліцеї проводились бесіди та виховні години:

«Толерантна людина. Яка вона?»;

«Що таке жити красиво?». 

ряд виховних годин до Міжнародного Дня боротьби зі СНІДом,

до Міжнародного Дня боротьби з наркоманією,

до Дня соціальної справедливості.

Велика увага приділялась родинно-сімейному вихованню. Метою якого є гармонійний всебічний розвиток молоді, підготовка її до життя в існуючих соціальних умовах, формування в учнів моральних цінностей з позиції її добра, справедливості, правди, людяності, розуміння пріоритету виховання дітей у сім'ї та гуманних взаємин між членами кожної родини, важливості ролі сім'ї у житті суспільства.

         Традиційно в ліцеї проводились конкурси стіннівок різної тематики, які щоразу відкривали нові таланти та допомагали зрозуміти світогляд учнів.        

         Гурткова робота в ліцеї сприяє створенню середовища, де забезпечуються умови інтелектуального, духовного і фізичного розвитку дітей, реалізація їхнього творчого потенціалу в галузі позашкільної освіти і виховання та створюються комфортні умови соціальної адаптації до умов реального життя. Керівники гуртків мають плани роботи гуртків та ведуть журнали роботи гуртків відповідно до вимог. Графіки роботи гуртків затверджуються директором ліцею. Результативність роботи гуртків визначається за участю вихованців  в олімпіадах, конкурсах, змаганнях, концертах художньої самодіяльності тощо.

         Постійно ведеться робота по соціальному захисту і підтримці учнів-сиріт і учнів, позбавлених батьківського піклування, та соціально незахищених категорій. Всі учні з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування отримують пільги, доплати, компенсації згідно чинного законодавства. Для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування  створено належні побутові умови для проживання у гуртожитку, організовано безоплатне гаряче харчування у їдальні ліцею, якість якого контролюється медпрацівником, адміністрацією ліцею. 

Класні керівники та майстри виробничого навчання широко впроваджують інтерактивні методи і форми роботи для формування в учнів цілісного ставлення до прекрасного. Різноманітні свята, заочні подорожі, рольові ігри, походи до музею, розвивають в молоді естетичний смак, поглиблюють їх знання про культурну спадщину рідного народу, пробуджують творчі бажання. Таким чином, створена в ліцеї система виховання, в основі якої лежить широке впровадження інноваційних педагогічних технологій, забезпечує ефективність навчально-виховного процесу, створює умови для соціалізації особистості, розвитку її здібностей, розкриває перспективи участі молоді у політичних та громадських структурах.

         Згідно перспективного плану підвищення кваліфікації у 2013 – 2014 навчальному році 6 педагогічних працівників підвищили свій фаховий рівень на курсах підвищення кваліфікації та 2 майстра виробничого навчання пройшли стажування.

         Цікаво та змістовно були організовані та проведені предметні тижні громадського харчування, історії, хімії, біології, української мови та літератури.

         Розвитку творчих здібностей учнів сприяли конкурси професійної майстерності.

         У 2016 – 2017 навальному році відповідно Типового положення про  атестацію педагогічних працівників, 7 педагогів пройшли чергову атестацію.

         Аналіз підсумків 2016 – 2017 навчального року показав, що педагогічний колектив ліцею працюючи над методичною темою «Створення оптимальних умов для розвитку і становлення особистості через провадження особистісно-зорієнтованого підходу у навчанні і вихованні» реалізували такі завдання:

 • розвиток творчої особистості педагогів та учнів;
 • впровадження в навчально-виробничий процес інформаційно-комунікаційних технологій;
 • накопичення і систематизація матеріалів з питань навчально-методичної та навчально-виховної роботи;
 • вивчення передового досвіду педагогів новаторів;
 • надання допомоги молодим спеціалістам в підготовці та проведення уроків та самоосвіти.

         Фінансове забезпечення ліцею здійснюється на підставі затверджених в установленому  порядку кошторисів доходів і видатків. Навчальний заклад фінансується Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України коштами з державного бюджету.

Нормативні акти, норми грошового та матеріального забезпечення, що використовуються для складання кошторисів навчального закладу, розроблені Міністерством освіти і науки України. Видатки та надходження, що включені до кошторису по кожному коду економічної класифікації обґрунтовані відповідними розрахунками. Штатні розписи, кошториси та плани асигнувань затверджені заступником начальника головного управління освіти і науки МОДА.

Асигнування загального фонду спрямовані на виплату заробітної плати працівників, виплату стипендії учням, оплату комунальних послуг, організацію харчування, утримання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування та інші виплати.

    На наступний 2017 – 2018 навчальний рік ставлю перед собою завдання і надалі створювати позитивний імідж навчального закладу, зміцнювати матеріально-технічну базу, оновлювати професії; прикласти максимум зусиль для створення належних умов навчання учнів та роботи колектива.

 

Безкоштовний конструктор сайтів - uCozCopyright MyCorp © 2021